Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 2300лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6899.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

2300лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6899.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2300лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6899.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 1187лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7124.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

1183лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 7100.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1183лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 7100.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 812лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7312.05лв. Такса ангажимент: 0лв.

811лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 7301.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

811лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 7301.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 625лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7502.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

625лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 7502.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

625лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 7502.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 514лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7703.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

514лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 7703.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

514лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 7703.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 439лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7905.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

439лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 7904.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

439лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 7904.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 346лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 8306.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

346лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 8306.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

346лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 8306.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 290лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 8688.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

290лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 8708.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

290лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 8708.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 253лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 9110.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

253лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 9110.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

253лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 9110.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 207лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 9915.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 9914.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 179лв

ГПР: 22.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 10718.40лв. Такса ангажимент: 0лв.