Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 178лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 534.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 534.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 534.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 92лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 551.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

92лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 550.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

92лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 550.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 63лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 566.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 565.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 565.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 48лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 581.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 581.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 581.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 40лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 596.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 596.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 596.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 34лв

ГПР: 23.95% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 612.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 612.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 612.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 27лв

ГПР: 23.82% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 643.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

27лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 643.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 643.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 22лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 673.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

22лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 674.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 20лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 705.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

20лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 705.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 16лв

ГПР: 22.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 768.00лв. Такса ангажимент: 0лв.