Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1407лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4221.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

1407лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4221.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1407лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4221.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 727лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4359.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

724лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 4344.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

724лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4344.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 497лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4474.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

496лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 4467.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

496лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 4467.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 383лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4590.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

383лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 4590.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

383лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 4590.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 314лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4713.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

314лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 4713.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

314лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4713.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 269лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4837.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

269лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 4836.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

269лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4836.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 212лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5082.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

212лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 5082.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

212лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5082.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 177лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5316.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 5328.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5328.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 155лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5574.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

155лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 5574.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

155лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 5574.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 126лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6067.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

126лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 6066.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 109лв

ГПР: 22.32% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6558.60лв. Такса ангажимент: 0лв.