Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1064лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3191.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1064лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3191.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1064лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3191.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 549лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3295.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

547лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3284.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

547лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3284.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 376лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3382.65лв. Такса ангажимент: 0лв.

375лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3377.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

375лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3377.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 289лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3470.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

289лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3470.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

289лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3470.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 238лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3563.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

238лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3563.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

238лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3563.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 203лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3657.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3656.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3656.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 160лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3842.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

160лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3842.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

160лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3842.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 134лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4019.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 4028.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4028.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 117лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4214.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4214.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4214.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 96лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4586.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4586.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 83лв

ГПР: 22.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4958.40лв. Такса ангажимент: 0лв.