Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 700лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2100.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

700лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2100.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

700лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2100.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 361лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2168.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

360лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2161.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

360лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2161.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 247лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2225.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

247лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2222.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

247лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2222.55лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 190лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2283.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

190лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2283.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

190лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2283.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 156лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2344.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2344.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2344.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 134лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2406.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2406.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2406.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 105лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2528.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

105лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2528.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

105лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2528.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 88лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2644.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2650.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2650.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 77лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2773.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2773.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2773.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 63лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3018.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3017.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 54лв

ГПР: 22.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3262.20лв. Такса ангажимент: 0лв.