Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 600лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1801.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

600лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1801.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

600лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1801.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 310лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1860.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

309лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1853.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

309лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1853.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 212лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1909.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

212лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1906.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

212лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1906.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 163лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1958.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

163лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1958.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

163лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1958.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 134лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2011.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2011.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2011.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2063.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2063.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2063.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 90лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2168.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2168.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2168.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 76лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2268.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

76лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2273.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

76лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2273.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 66лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2378.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

66лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2378.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

66лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2378.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 54лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2588.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2588.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 47лв

ГПР: 22.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.